Archive

Archive for May, 2015

Lån til vedlikehold

May 6th, 2015 Comments off

Vi har tidligere skrevet om vedlikehold av kirkebygg og skal følge opp denne tråden her i vår artikkel.

Det er ingen tvil om at kostnadene for forholdsvis lite arbeid når det kommer til rehabilitering av bygg kan bli kostbart – …

Categories: Uncategorized Tags: