Husbanken i samarbeid med kirkens bymisjon

August 4th, 2014

I år gikk Kirkens Bymisjon Oslo og Husbanken inn i et samarbeid som skal vare fra 2014 til 2019.

Dette samarbeidet tar sikte på å utvikle både tilbud og metoder som kan gjøre det enklere for kommunene å kunne tilby boligløsninger som er varige, samt at man ønsker å både forbygge og bekjempe bostedsløshet.

Etablering i bolig med mer

Det er helhetlige tjenester som omfatter bolig, økonomi, sosial funksjon og helse de skal satses på i følge Husbankens nettsider, og det er brukernes behov behov som skal stå i sentrum. Man skal jobbe med å utvikle modeller som kan brukes i et samarbeid mellom kommuner, velferdsaktørene i staten og frivillige organiasjoner, og at disse modellene skal gjøre det enklere og mer effektivt. På denne måten vil bostedsløshet bli en prioritert oppgave.
ostedsløshet.

Husbanken og Kirkens Bymisjon skal samarbeide om boligsosialt arbeid. Foto fra Husbanken.no

Husbanken og Kirkens Bymisjon skal samarbeide om boligsosialt arbeid. Foto fra Husbanken.no

Læringsagent

Husbanken har gått inn i dette samarbeidet ettersom de ser på Kirkens Bymisjon som en aktør som tenker annerledes og som evner å finne helhetlige og nye løsninger som fungerer. Bymisjonen skal derfor være en læringsagent for Husbanken slik at sistnevnte kan tilegne seg økt kompetanse og en annen tilnærming til boligsosialt arbeid. Bymisjonen får også skryt ettersom de lykkes godt med å skaffe boliger til mennesker som har komplekse utfordringer, og da snakker man om rus og psykiske lidelser. Ved å se hele mennesket har Kirkens Bymisjon jobbet ved å finne helhetlige løsninger som kan hjelpe menneskene på flere felt i livet.

Husbanken bidrar med finansiering i form av lån o.l. av aktiviteter og tiltak som kommer som en naturlig følge av avtalen som er inngått, og ønsker du å lære mer om forbrukslån og andre typer for finansiering kan du gjøre det på disse sidene.

ByBo vant hederspris i 2014

Årlig deler staten ut en hederspris til organisasjoner som jobber med boligsosialt arbeid og i år var det Bymisjonens ByBo som stakk av med prisen. ByBo fikk skryt for å ha vist hvor viktig det er at frivillige organiasjoner engasjerer seg i problematikken som handler om å skaffe bolig til vanskeligstilte, og for arbeidet sitt fikk organisasjonen 100.000 kroner.

Det ble også vektlagt og trukket fram at ByBo er som et forbilde å regne i måten de samarbeider med offentlige etater på, og at de har lykkes god med sin utvikling av botilbud samt at de er raus med deling av kunnskap. Brukermedvirkning hvor mennesket står i sentrum har vært nøkkelen til at de har klart å bosette så mange vanskeligstilte.

Det er nettopp denne kunnskapen som Husbanken nå også ønsker å lære mer om og som Kirkens Bymisjon har sagt seg villig til å dele på.

Vi ønsker lykke til!