Hymnologi

August 4th, 2014

Hymnologi er en interessant studie som dreier seg om å utforske salmesangen og alt hva dette området innebærer. Her får du en liten innføring i dette temaet slik at du kan få kunnskap om hva det dreier seg om.

hymnologi
Hva er hymnologi?
Vi har allerede vært inne på det, og som sagt dreier det seg om å tilegne seg kunnskap om salmesang, og dette er et fagområde som faktisk er ganske omfattende. I tillegg til salmer, så inkluderer fagfeltet sanger med et åndelig preg, salmebøker, salmedikt.

En salme, eller en kristen hymne som den også kalles kan sees på som et lyrisk dikt, men et dikt som er laget for å bli sunget. Denne diktet tar som regel for seg en menneskelig forhold til Gud, eller at innholdet ser på hva som er Guds hensikt eller plan for menneskene på jorda. Fagområdet tar for seg både salmer og diktning fra fortid og nåtid, og er således et historisk fagfelt. På samme tid kan man se på hymnologien som en prisipiell displin som ser på salmesangen og salmediktningens natur i seg selv, og dette arbeidet innebærer både undersøkelser og beskrivelser av sangen.

Som et fagfelt med slike egenskaper blir arbeidet tverrfaglig, så områder som musikkvitenskap, kirkehistorie, litteraturvtenskap og naturligvis teologi vil derfor være emner som ligger i dette studiet.