Låntyper


Det finnes mange forskjellige typer lån som er diskutert i media, lærebøker og andre steder når det kommer til hva privatpersoner kan ta opp og hvordan de kan brukes. Her kommer vi nå til å gå igjennom et par av disse låntypene slik at du som leser kan være forbedret på og klar over hva som trengs og hva som er viktig for deg som ønsker å låne penger. Penger er veldig fint å låne. Det er viktig at du låner penger da det er akkurat pengene som du trenger for å være med på forskjellige ting.

Huslån

Det mest kjente og det beste eksempelet på hva som kan lånes penger til å kjøpe er huslån. Huslånet er kanskje det viktigste lånet vi har i samfunnet fordi det gir folk en mulighet til å låne penger til å skaffe seg husrom. Det sies at hus er den største investeringen vi gjør her i livet. Det betyr at det ikke finnes større enkeltting enn det vi bruker penger på i hus. Tenk deg selv ditt egent hus. Det kostet kanskje 5 millioner kroner eller mer. Har du kjøpt, eller tenkt til å kjøpe noe som er større enn akkurat dette?

Kjøretøyslån

En av de største lånene i Norge, eller det lånet som er mest utbredt er faktisk kjøretøyslån. Dette fordi det er mange som liker å kjøpe bil, og har flere biler slik at de kan kjøpe seg hva de selv har lyst på når de bruker penger på bil. Det er veldig mange personer som har billån. Det betyr at det kreves mye fra folk som kjøper seg bil og hvordan dette skal gjøres avhenger litt av banken og hvor mye penger du har her. Lån til bil er også nokså enkle lån. Det er lett og det er oversiktlig slik at du vet hvordan det går og hvor mye du må betale.