Musikk i kirken

August 4th, 2014

“Jeg skammer meg ikke over å offentlig si at det nest etter teologien ikke finnes noen kunstart som kan måle seg med musikken. Bare musikken kan skape det som teologien på en annen måte oppnår,nemlig å berolige og å glede menneskets sjel.”

– Martin Luther

Disse kjente ordene tilhører altså Martin Luther og forteller mye om hvilke følelser han hadde for musikken, og sannsynligvis så er det mange som føler det på akkurat samme måte. At man kan uttrykke det på en slik fantastisk måte som han gjorde her er virkelig flott, og er med på å definere hva selve musikken handler om.

Musikk i kirken er noe som diskuteres heftig, og mange er tydelig på at det burde vært tatt en ‘skikkelig oppvask’ omkring dette temaet. Musikk er veldig viktig i dagens samfunn og som en sentral aktør i det norske samfunnet har derfor kirken også et ansvar og en rolle å spille ut her. Musikkstil diskuteres heftig og mange unge mennesker opplever kirkemusikken som traust og trist, og det kan man selvsagt forstå. Men å kun diskutere musikkens form uten å samtidig ta for seg innholdet, blir på mange måter feil, for som vi sa på forsiden vår så må musikkens formål og innhold være det viktigste.

musikk i kirken

Stor utvikling

I løpet av de siste 40-50 årene har det vært en stor utvikling når det kommer til musikk i kirken, og spesielt gjelder dette mangfoldet. Musikken som vi har kjent den tidligere har nå blitt beriket av elementer fra hele verden og har i tillegg funnet sin plass i salmebøkene. Når man også tenker på det store antallet konserter som arrangeres i kirkene rundt om i landet, også her med et stort mangfold av artister og musikere, så ser man virkelig den store utviklingen som har foregått. Innholdet i disse konsertene, rent tekstmessig, er også veldig variert og både kjærlighetstekster og samfunnskritiske tekster, så vel som tekster med kristelig innhold, har vært å høre i kirkerommet. Den kirkelige musikken har også beveget seg ut av sin tradisjonelle arena og er bragt ut til andre steder med et omfang og en bredde i sjanger som man aldri har sett før.

Lokale forskjeller og utfordringer

Imidlertid: det er betydelige forskjeller på akkurat dette feltet rundt om i landet vårt. I enkelte kirkerom foregår det nærmest et utrolig møte mellom sang fra ulike religioner, mens det andre steder er store diskusjoner om hvorvidt slike kirkekonserter kan forsvares. Dette igjen fører til at kirken i Norge får store utfordringer, og at de virkelig må gå i seg selv for å ta tak i dette. På Kirken.no har man nevnt de forskjellige utfordringene som finnes, og blant disse nevnes det faktum at kirkemusikerne har problemer med rekrutteringen. Hva kan gjøres med det faktum at flere menighetsråd ikke vil ha inn f.eks. barnekor og annen musikk som en del av kirken og dens arbeid? Vi har en stor skatt av orgelmusikk og kormusikk i Norge – hvordan blir denne forvaltet når man vet at man er nødt til å ha både gode artister og instrumenter for å få frem det fulle potensialet i denne skatten?
Utfordringene er mange og det er viktig at man forvalter kirkens rolle og dens muligheter på en god måte, slik at man ikke driver menneskene ut av rommet, men gir dem lyst til å komme inn.

engel

Hvem definerer?

Vi har allerede nevnt at det er vanskelig å definere kirkemusikken på en klar og tydelig måte, og dette er i all hovedsak for positivt å regne. Man har f.eks. musikk som er komponert med det målet for øyet at det skal fremføres i en kirke, og hvor de kristne tekstene og orgelmusikken er dominerende. Utvider man horisonten litt så vil man også finne musikk hvor både låttitler og/eller tekst henspeiler til verdier som tanker som kan relateres til det kristne, men som opprinnelig ikke var skapt for å fremføres i det kirkelige rom. Er det kanskje slik at all musikk kanskje bør tenkes på som en del av skaperverket og derfor må kunne kunne betegnes som kirkemusikk? Spørsmålene er mange, og det kanskje aller viktigste man bør spørre seg om: hvem er det som skal definere hva som er hva? Er det komponistens tanker som skal være førende og de intensjonene han/hun har hatt? Er det opplevelsen som lytterne har som skal bestemme? Kanskje er det selve rommet som musikken fremføres i som skal være retningsgivende?

Sentralt element

Diskusjonen omkring hvilken musikk som har rett til en plass i kirken vil pågå i lange tider, men én ting kan man enes om: musikken er et sentralt element i kirken! Å være i kirken eller oppleve en kirkelig handling uten at det er musikk tilstede er en tanke man nesten ikke klarer å forholde seg til engang. Musikken i kirken skaper samhold og den forener dem som synger, og det knytes bånd mellom artist og tilhører. Gjennom musikken får vi kraft, og i den får vi virkelig se storheten til Gud og samtidig oppleve hvor rikt hans skaperverk er.